Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Decembarski apsolventski ispitni rok

vladimir.ciric: 2017-11-23 13:28:05
Decembarski apsolventski ispitni rok, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, će se održati u subotu 2. decembra 2017. godine u 10 časova u amfiteatru 5 na DMI. Student je obavezan da prijavi mejlom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita. 

Program Matematičkih subota za 25. 11.

tijana.ivanovic: 2017-11-23 08:17:37
Program Matematičkih subota za 25.11. 10.00. dr Boris Šobot: Geometrijska mesta tačaka 112.00. Vlado Uljarević: Geometrijska mesta tačaka 2

Pripreme za prijemni ispit na departmanu za matematiku i informatiku

tijana.ivanovic: 2017-11-23 08:10:47
Departman  za  matematiku  i  informatiku  i  ove  godine  organizuje  BESPLATNE  pripreme  za prijemni ispit za upis na osnovne studije  matematike i informatike. Na pripremama profesori Departmana  zajedno  sa  učenicima  rade  zadatke  iz  odgovarajućih  oblasti  matematike  i informatike. Osnovni  cilj  priprema  je  da  se  naši  budući  student i  upoznaju  sa  svim  tipovima zadataka koji dolaze na prijemni ispit, ali i da se kroz povremena popularna predavanja, koja će biti posebno najavljivana, zainteresuju za naprednije matematičke i informatičke teme.

Raspored kolokvijuma za zimski semestar školske 2017/2018

vladimir.ciric: 2017-11-21 13:17:12     izmena: 2017-11-22 14:57:32
Objavljena je nova verzija rasporeda kolokvijuma za zimski semestar školske 2017/2018 za informatičke i matematičke smerove.

Veće 14.11.2017.

gordana.ivanovic: 2017-11-16 13:05:01
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 14.11.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Program Matematičkih subota za 18.11.

tijana.ivanovic: 2017-11-15 08:33:57
10.00. Kristina Ago: Razni problemi iz oblasti kombinatorike na rečima 12.00. Anna Slivkova: Princip uključenja-isključenja.

STIPENDIJE VLADE FRANCUSKE ZA ŠKOLSKU 2018-2019

todoric: 2017-11-09 14:14:53
Ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji i nastavite studije u Parizu, Bordou, Nici ili nekom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj! Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj.

KONKURS ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

todoric: 2017-11-09 14:10:35
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu otvara konkurs za program studentske radne prakse u kancelariji za međunarodnu saradnju