Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


AGF:HAMSaPDE – International conference on Applications of Generalized Functions in Harmonic Analysis, Mechanics, Stochastics and PDE

todoric: 2017-08-22 08:37:27
International conference on Applications of Generalized Functions in Harmonic Analysis, Mechanics, Stochastics and PDE will be held in Novi Sad, October 24 – 28, 2017

SQAMIA 2017 - 6th workshop on " Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications "

vladimir.ciric: 2017-08-21 10:09:17
SQAMIA 2017 - 6th workshop on   "Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications"  11 – 13 September 2017, Belgrade, Serbia 

IDC 2017 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing

vladimir.ciric: 2017-08-08 09:08:34
IDC 201711th International Symposium on Intelligent Distributed Computing11 – 13 October 2017, Belgrade, Serbia

WIMS 2018, June 25 – 27, 2018

todoric: 2017-08-07 11:47:46
8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics.will be held in Novi Sad, June 25 – 27, 2018

Raspored polaganja prijemnog ispita za drugi upisni rok za školsku 2017/18

todoric: 2017-08-02 08:59:43
Objavljen je raspored polaganja prijemnog ispita za drugi upisni rok za školsku 2017/18. Detaljnije ...

Konkurs za drugi upisni rok za školsku 2017/18

todoric: 2017-08-02 08:31:02
Objavljen je konkurs za drugi upisni rok za školsku 2017/18. Detaljnije ...

Raspored ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu

tamara.barjaktarovic: 2016-12-16 08:16:46     izmena: 2017-07-26 13:20:39
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za sve rokove za Matematičke smerove za školsku 2016/2017 godinu. Poslednja izmena 26.07.2017.

Computer Science 0 - 2017

davorkar: 2017-07-23 00:45:42
I ove školske godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku. Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi. Časovi su besplatni za studente PMF-a.