Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Konkurs za učešće u letnjem studentskom programu Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja u Dubni, Rusija

todoric: 2017-03-24 15:01:57
Joint Institute for Nuclear Research u Dubni, Rusija, otvorio je konkurs za učešće u letnjem studentskom programu koji obuhvata studentske istraživačke projekte.

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Politehničkom institutu u Santaremu, Portugalija

todoric: 2017-03-24 08:49:13
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih i masterskih studija na Politehničkom institutu u Santaremu, Portugalija.

Poziv za studente doktorskih studija - stipendije u Kini

todoric: 2017-03-24 08:41:56
Poziv za studente doktorskih studija - stipendije u Kini

Japan Society for the Promotion of Science Fellowships

todoric: 2017-03-22 08:16:10
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) is the leading research funding agency in Japan, established by the Japanese Government for the purpose of contributing to the advancement of science. Their Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers (Long Term) and Invitation Fellowships (Short Term) provide the opportunity for postdoctoral or more experienced researchers based outside of Japan to conduct collaborative research activities with leading research groups at Japanese universities and research institutions.  

ERASMUS+ KONKURS za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Turkuu, Finska

todoric: 2017-03-22 08:13:34
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija na Univerzitetu u Turkuu, Finska.  

ERASMUS+ konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Midlseks univerzitetu u Londonu, Velika Britanija

vladimir.ciric: 2017-03-15 08:24:14
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na nivou doktorskih studija na Midlseks univerzitetu u Londonu, Velika Britanija.

Veće 09.03.2017.

gordana.ivanovic: 2017-03-14 14:59:45
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.03.2017. godine prihvaćene su sledeće teme:

Prezentacija programa Study in Sweden na sajmu EDUFair, Beograd

natasak: 2017-03-08 14:47:01
Za studente informatike: molimo pogledajte opis niže pa ako ste zainteresovani javite se dr Srđanu Škrbiću. Biće organizovan prevoz. Više informacija...