Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Raspored ispita za sve rokove za matematičke smerove za školsku 2017/18

tijana.ivanovic: 2017-12-11 13:55:02     izmena: 2018-01-17 13:05:23
Objavljena je nova verzija rasporeda ispita za sve rokove za matematičke smerove za školsku 2017/18.

Veće 12.01.2018.

gordana.ivanovic: 2018-01-16 10:26:12
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 12.01.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Nagrada Matematickog instituta SANU za studente i doktore nauka

todoric: 2018-01-16 08:01:50
Matematički institut SANU je raspisao konkurs za dodelu studentskih i doktorskih nagrada za 2018. godinu u oblastima1) matematike i mehanike, i2) računarstva.

Konkurs za stipendije „Hungarikum programa“ 2018/2019. godine

todoric: 2018-01-15 12:45:51
Otvoren je Konkurs za stipendije „Hungarikum programa“ za osnovne, master i doktorske studije, pripremni kurs na mađarskom jeziku i ostale pripremne i specijalističke kurseve za akademsku 2018/2019. godinu.   Rok za dostavljanje dokumentacije je 16. februar 2018. godine

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbija – Dositeja

tijana.ivanovic: 2018-01-15 12:45:56
Otvoren je konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje do 900 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.   Više...

Konkurs za prijavu na program "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove"

todoric: 2018-01-15 10:38:25
Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine raspisuje konkurs za četvrtu generaciju polaznika Programa "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove".

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za 2018/2019.

tijana.ivanovic: 2018-01-10 10:40:00
Centar Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke (CMEPIUS) je objavio konkurs za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2018/2019. godinu studentima iz Republike Srbije, na osnovu člana 3 Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Stipendije Univerziteta u Veneciji Ca’Foscari za masterske studije

tijana.ivanovic: 2018-01-08 13:02:54
Godišnja školarina za master studije iznosi 2100€. Dostupno je 100 stipendija koje pokrivaju troškove školarine i 90 stipendija u iznosu od 5.000€.   Oblasti studija koje pokriva stipendija: Hemija, Zaštita životne sredine (ekologija), Informacione tehnologije.