Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees 2018

tijana.ivanovic: 2018-02-23 09:59:00
Nacionalni institut za medjunarodno obrazovanje, Ministarstva obrazovanja Vlade Republike Koreje, raspisao je konkurs za četiri državljanina Srbije i jednog državljanina Crne Gore, da se prijave za državnu stipendiju korejske vlade za postiplomske studije (masterske ili doktorske), pod nazivom 2018 Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees.

Seminar Primena računara u nastavi - Geomatech

davorkar: 2018-02-22 13:23:51
Seminar Primena računara u nastavi - Geomatech (kat. br. 276, K2, P2) (Obrada nastavnih sadržaja iz matematike korišćenjem paketa GeoGebra) održaće se 24.3.2018 na Departmanu za matematiku i informatiku sa početkom u 9 sati. Seminar vodi profesor Đurđica Takači.

Predavanje "Kako do posla test konsultanta u IT industriji"

vladimir.ciric: 2018-02-09 14:09:14     izmena: 2018-02-21 19:23:21
Nekadašnja studentkinja matematike Višnja Dimić, sada zaposlena u kompaniji SIXSENTIX, i njen kolega Ivan Alargić, predstaviće svoju firmu našim studentima matematike i informatike, u četvrtak 22.2.2018. u 11h u amfiteatru 5 u prizemlju našeg Departmana. Tim povodom će održati predavanje KAKO DO POSLA TEST KONSULTANTA U IT INDUSTRIJI.   NA PREDAVANJE SE POZIVAJU SVI NAŠI STUDENTI.

Pripreme za prijemni ispit - drugi ciklus

davorkar: 2018-01-23 15:39:14     izmena: 2018-02-21 19:22:26
Drugi ciklus besplatnih priprema na Departmanu za  matematiku  i  informatiku za prijemni ispit za upis na osnovne studije  matematike i informatike kreće u subotu 3. februara 2018. godine u 10 časova. Objavljene su teme za 24.2. i 3.3.

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Splitu, Hrvatska

tijana.ivanovic: 2018-02-21 10:35:42
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Splitu, Hrvatska. Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou osnovnih i masterskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics 061–ICTs (isključivo uz znanje portugalskog jezika) 0114–Teacher training with subject specialization  

Veće 19.02.2018.

gordana.ivanovic: 2018-02-21 10:28:13
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.02.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: 

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

tijana.ivanovic: 2018-02-20 11:38:28
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska. Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou masterskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics (Data Science, drugi semestar)

Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija

tijana.ivanovic: 2018-02-20 11:33:24
Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou osnovnih, masterskih i doktorskih studija u sledećim oblastima: 0541–Mathematics–samo na osnovnim i masterskim studijama 061–ICTs