Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


"Ako ne budete dobri, predavaću vam geometriju"

tamara.barjaktarovic: 2016-09-21 12:28:00
Društvo matematičara Novog Sada (DMNS) će ovog vikenda obeležiti početak školske godine predavanjem dr Siniše Crvenkovića, pod naslovom   "Ako ne budete dobri, predavaću vam geometriju"

Veće 14.09.2016.

gordana.ivanovic: 2016-09-16 13:39:20
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 14.09.2016. godine prihvaćene su sledeće teme:

Morgan Stanley - Technology Analyst Program February/August 2017

tamara.barjaktarovic: 2016-09-16 13:25:31
Morgan Stanley - Technology Analyst Program February/August 2017. Više informacija...

ERASMUS+ KONKURS ZA STUDENTSKU MOBILNOST: HAEN, ŠPANIJA (SAMO ZA STUDENTE INFORMATIKE)

natasak: 2016-09-15 13:08:37
Otvoren je nov konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost u Španiji na Univerzitetu u Haenu, za studente osnovnih studija informatike. Više informacija...

Computer Science 0 - 2016

davorkar: 2016-07-28 23:08:05     izmena: 2016-09-14 11:58:17
I ove školske godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku. Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi. Časovi su besplatni za studente PMF-a. 

DVA ERASMUS+ KONKURSA ZA STUDENTSKU MOBILNOST: VARŠAVA I GRONINGEN

natasak: 2016-09-14 10:53:18
Objavljeni su konkursi za mobilnost studenata informatike (oblast 061 - ICTs) u okviru ERASMUS+ programa, za univerzitete u Varšavi i Groningenu. Više informacija...

Akreditovane dvogodišnje master studije – PRIMENJENA MATEMATIKA – NAUKA O PODACIMA

tamara.barjaktarovic: 2016-09-13 08:36:59
Objavljen je izmenjen konkurs za upis na master studije. Više informacija....

Raspored ispita za septembarski i oktobarski ispitni rok

vladimir.ciric: 2016-07-04 15:00:53     izmena: 2016-09-09 12:58:35
Objavljen je raspored ispita za oktobarski ispitni rok na Departmanu za matematiku i informatiku. Ispod je dodat i septembarski ispitni rok.   Zadnja izmena 8.09.2016.